Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Αναστάσιος Πάλλας

Φυσικός

Ο κ. Αναστάσιος Πάλλας είναι καθηγητής και Διευθυντής Σχολείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακαδημαϊκά έχει πτυχίο Φυσικού και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στην «Ηλεκτρονική Φυσική» και στη «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων». Επίσης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών». Ερευνητικά ασχολείται με τη διδασκαλία της Φυσικής μέσω κινητών τηλεφώνων και του ελεύθερου λογισμικού. Επιμορφωτής και συνεργάτης Ελληνικών Πανεπιστημίων και του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα STEM και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Συγγραφέας βιβλίων, άρθρων και εισηγήσεων Συνεδρίων σε θέματα διδακτικής της Φυσικής μέσω των νέων Τεχνολογιών, μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά και διδάσκει Φυσική και Τεχνολογία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

agnx