Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

OpenUp
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Καινοτομιας

Κύριος Ρόλος

Είμαστε μια Ελληνική Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας με την ονομασία «Open Up». Ένας από τους κύριους ρόλους του Open Up είναι να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, εστιάζοντας στη δημιουργία, την αξιολόγηση, τη χρήση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και μεθόδων. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με τη συμμετοχή και τη συνεργασία στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Επιστημονική μας Ένωση στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών είναι σε θέση:
Σχεδίαση εκπαιδευτικών εργαλείων, υλοποίηση ιστοσελίδων του έργου, λογότυπα, συνθήματα, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, βίντεο. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορα επιστημονικά πεδία (εκπαίδευση STEM, ψηφιακές δεξιότητες, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, επιστήμη, φυσική, χημεία, λογοτεχνία, γλώσσες, οικονομικά, φιλοσοφία, προσχολική εκπαίδευση κ.λπ.) και εκπαιδεύει δασκάλους και μαθητές σε ποικιλία επιστημονικών πεδίων (όπως περιβαλλοντική μηχανική, κινητές τεχνολογίες, μάθηση μέσω φορητών υπολογιστών, επιστήμη υπολογιστών, προγραμματισμός, διαδίκτυο, ασφάλεια υπολογιστών, επιχειρήσεις και επενδύσεις) και στη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας.
Τα μέλη μας είναι έμπειρα στην υλοποίηση προγραμμάτων ERASMUS+ ΚΑ1 και ΚΑ2, ενώ πολλά είναι εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε έργα που έχετε αναλάβει ως συντονιστές, μπορούμε να το συζητήσουμε.

Χρήσιμα εγχειρίδια

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2021 – ΙΚΥ– 328σελ. (Erasmus+ 2021 in english) & στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ – 389σελ.
Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2021
https://www.iky.gr/el/erasmusplus/item/2511 Για να υποβάλει αίτηση ένας οργανισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που εξηγούνται αναλυτικά για τη Βασική Δράση 1 (Κινητικότητα) εδώ και για τη Βασική Δράση 2 (Στρατηγικές Συμπράξεις) εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Erasmus+ για το 2021. Η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1 στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι η 11η Μαΐου 2021 (13:00 ώρα Ελλάδος), ενώ για τη Βασική Δράση 2 στους Τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 20η Μαΐου 2021 (13:00 ώρα Ελλάδος).
Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2022
2022-erasmusplus-programme-guide.v.1.24-11-2021-OpenUp Προτεραιότητες του Erasmus+
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Προσωπική και επαγγελματική καλλιέργεια
  • Φιλίες και αναμνήσεις
Η κατάθεση αιτήσεων για τα ΚΑ2 είναι μέχρι τις 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00 (ώρα Βρυξελών).
Χρήσιμα αρχεία για τα μέλη