Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Θωμάς Κυλινδρής

ΕΔΙΠ βαθμίδας Α του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

O Θωμάς Κυλινδρής είναι μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού βαθμίδας Α του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάσκει στα μαθήματα της Πληροφορικής του τμήματος Ιατρικής. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι επίσης διδάκτορας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Ιατρικής στο ο οποίο εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων υπολογιστικής γεωμετρίας στην απεικόνιση ενδοεγκεφαλικών όγκων και στη βελτιστοποίηση της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας». Είναι ειδικός στην ολοκλήρωση συστημάτων την ανάπτυξη λογισμικού και την ανάλυση δεδομένων. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τα 2001 Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η χρήση υπολογιστικών μεθόδων και προσομοίωσης για τη μελέτη της δραστηριότητας των μεταβολικών ενζύμων. Στο παραπάνω πεδίο κατατάσσονται και οι τελευταίες δημοσιεύσεις του. Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα ( C2) και τη Γερμανική ως μητρική.

agnx