Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Σταύρος Γ. Σταυρινίδης

Φυσικός

Ο Δρ.Σταύρος Γ. Σταυρινίδης είναι Φυσικός με MSc στην Ηλεκτρονική και Διδακτορικό στη Χαοτική Ηλεκτρονική, όλα βραβευμένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Σήμερα υπηρετεί ως Μέλος ΔΕΠ (ΕΔΙΠ) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου (IHU), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Διδάσκει Προστασία Δεδομένων και Κρυπτογραφία, Πρόβλεψη Χρονοσειρών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Έργο Συμβουλευτικής. Έχει συμμετάσχει, ως ερευνητής ή συντονιστής, σε πολλά χρηματοδοτούμενα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ΕΕ, ΝΑΤΟ), ενώ υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Επιτροπής STSM στη δράση COST-IC1401 για τα memristors. Ο Δρ. Σταυρινίδης υπήρξε μέλος πολυάριθμων Επιτροπών Συνεδρίων (Προγράμματος/Οργανωτικής/Επιστημονικής), ενώ προήδρευσε του 4ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συμποσίου για το Χάος και τα Πολύπλοκα Συστήματα (CCS2019). Υπήρξε κριτής σε περισσότερα από 80 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και ερευνητικά προγράμματα, επιμελήθηκε δύο βιβλία και επιμελήθηκε έξι ειδικά τεύχη περιοδικών. Τέλος, είναι Ανώτερο μέλος της IEEE και μέλος του Chua Memristor Center.

agnx