Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Σταματία Τσιλινίκου

Τeacher of Secondary Vocational Education

Η κα. Σταματία Τσιλινίκου είναι εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λάρισας. Έχει 2 πτυχία, το πρώτο στην «Βρεφονηπιοκομία» του Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος Αθήνας και το δεύτερο στην «Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί από το 1998 έως και το έτος 2009 ως βρεφονηπιοκόμος σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς, από το 2009 έως σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, με εξαίρεση τα έτη 2013 – 2015 που απασχολήθηκε ως διοικητικός υπάλληλος στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και τα έτη 2015 – 2017 ως εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας. Μιλάει Αγγλικά (επίπεδο Β2) και Γερμανικά (επίπεδο C2).

agnx