Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Παπαδημητρίου Αγαμέμνων

Λογιστής

Ο κ. Παπαδημητρίου Αγαμέμνων είναι Διπλωματούχος Λογιστής με μεταπτυχιακή εξειδίκευση MSc στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό. Από το 1998 έως το 2008 εργάστηκε στον τραπεζικό κλάδο. Κατείχε τη θέση του αναπληρωτή επίκουρου καθηγητή στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Λάρισας (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων). Από το 2012 εργάζεται ως Εκπαιδευτής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων και επίσης ως ανεξάρτητος σύμβουλος συνεχιζόμενης κατάρτισης για προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως εξουσιοδοτημένος σύμβουλος στην Ελληνική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Προγράμματα Κέντρου Εμπόρων (ΓΣΕΒΕΕ) και Επιμελητηρίων Λάρισας για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Διοίκησης

agnx