Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Κωνσταντίνος Αγγελής

Απόφοιτος Οικονομικής Σχολής

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελής είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Msc in Innovation in Entrepreneurship and Technology από το Διεθνές Πανεπιστήμιο και από το 2000 παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξεύρεση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης. αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών και εθνικών επενδυτικών προγραμμάτων, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη κάθε επιχειρηματία. Εργάζεται 22 χρόνια ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Οικονομολόγος - Αναλυτής - Ερευνητής στην εταιρεία CONSULTANTS EUROGNOSIS LTD με έδρα την πόλη της Λάρισας και έχει υποβάλει και παρακολουθήσει τεράστιο αριθμό επενδυτικών σχεδίων (πάνω από 500 εκατ. ευρώ) βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου. 3299. /04- N.3908/11 - N.4399/16 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Α.Μ. 1257/99 - Μέτρο 123Α και Δράση 4.2.1. για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και ΕΣΠΑ 2000-2021. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
1. Κατάρτιση / Διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου
2. Οικονομικές/τεχνικές μελέτες
3. Διαχείριση Επενδυτικών Έργων – Συμβουλευτική

agnx