Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Δήμητρα Ξεσφίγκουλη

Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Έργων

Η κα Δήμητρα Ξεσφίγκουλη είναι αποσπασμένη εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Έργων. Ακαδημαϊκά έχει δύο πτυχία στην Πρωτοβάθμια και Προσχολική Αγωγή από τα σχετικά τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει, επίσης, Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» και είναι κάτοχος διδάκτορα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του Σύγχρονου Σχολείου» . Είναι ειδικευμένη στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, στη Βάση Δεδομένων ΤΠΕ και έχει επάρκεια στη διδασκαλία Αγγλικών.
Εργάζεται ως δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 2002, ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως Ιδιοκτήτρια Αγγλικής Σχολής για 7 χρόνια και ως αποσπασμένη δασκάλα στο ΠΔΕΘ στον τομέα της Ευρωπαϊκής Έργα για 5 χρόνια. Έχει πολλές σχετικές δημοσιεύσεις στην Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μιλάει αγγλικά (επίπεδο C2) και γαλλικά (επίπεδο C2).

agnx