Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Απόστολος Ξενάκης

Διδακτορικό του από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο κ. Απόστολος Ξενάκης έλαβε το διδακτορικό του από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). Έχει εργαστεί σε πολλές εταιρείες ως αναλυτής δικτύων και μηχανικός. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτούμενα έργα ως ερευνητής. Υπήρξε ακαδημαϊκός συνεργάτης και λέκτορας για πάνω από 7 χρόνια σε ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην) και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (πρώην), διδάσκοντας διαλέξεις Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών, Προγραμματισμός (C/C++/Java), Τηλεπικοινωνίες, Ασύρματα Συστήματα και Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων . Από το 2014 είναι Ακαδημαϊκός Συνεργάτης Λέκτορας στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΑΠΘ, διδάσκοντας Δίκτυα Υπολογιστών, Αλγόριθμους και Γλώσσα Προγραμματισμού Java. Έχει επίσης συνεργαστεί, ως Λέκτορας, σε (2) προγράμματα MSc για 3 χρόνια που ασχολούνται με τη Δικτύωση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Από το 2013 έχει επιβλέψει πάνω από 10 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες δικτύωσης, Internet of Things (IoT), Υπολογιστική Ομίχλης, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητηρίων (WSNs), Ασύρματες Επικοινωνίες, μαθηματική μοντελοποίηση για επικοινωνίες, ενεργειακά αποδοτικές επικοινωνίες και αλγόριθμους βελτιστοποίησης, αποτελεσματική δρομολόγηση, AI και Γνωσιακά Συστήματα, Αυτοματισμοί Arduino, STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σχετικά με αυτούς τους τομείς και κατέχει τίτλο PostDoc στις τεχνολογίες δικτύωσης IoT και Fog στον Βιομηχανικό Αυτοματισμό, από το τμήμα CS και Τηλεπικοινωνιών του UTH. Τέλος, συνεργάζεται ως επιστημονικό διδακτικό προσωπικό με (2) σεμινάρια/προγράμματα με το τμήμα Δια Βίου Μάθησης του UTH, το πρώτο που αφορά τις πιστοποιήσεις Cisco CCNA/CCNP και το δεύτερο με τις δραστηριότητες STEM και την Υπολογιστική Σκέψη. Για το σκοπό αυτό, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Cisco Instructor και Educational Robotics / STEM. Είναι μέλος της IEEE, της ACM, της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας STEM (E3STEM) και της Εταιρείας Πληροφορικής Ελλάδος. Από το 2019 είναι μέλος της ομάδας STEM – eduRobotics – Informatics (SeRi) του τμήματος UTH/CS. Από τον Φεβρουάριο του 2021 εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Τεχνολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

agnx