Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Team Member

Member

Κώστας Βούρλιας

Φυσικός

Ο κ. Κώστας Βούρλιας είναι καθηγητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει πτυχίο στη Φυσική από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης μεταπτυχιακό στη Φυσική Περιβάλλοντος από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Επιστήμη της Εκπαίδευσης από τη Σχολή Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Φυσικής Εταιρείας και Εκτελεστικός Γραμματέας της Βαλκανικής Φυσικής Ένωσης (BPU) από το 2015. Ειδικεύεται στη Διδακτική της Φυσικής, στις υπαίθριες δραστηριότητες, στις εξωσχολικές δραστηριότητες, στα θερινά σχολεία και στους διαγωνισμούς των μαθητών. Έχει πολλές σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και είναι συγγραφέας δύο επιστημονικών βιβλίων.

agnx