Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Νέα Μέλη

Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Αφού διαβάσετε το Καταστατικό της Ένωσης, μπορείτε να συμπληρώσετε και να στείλετε την διπλανή φόρμα, ώστε το ΔΣ της Ένωσης να αποφασίσει για την ένταξή σας σε αυτή.
Το Δ.Σ της OPEN UP σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και κάποιο μέλος του ΔΣ μέσα σε διάστημα 3 ημερών θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για το πότε προγραμματίζεται το επόμενο ΔΣ που θα συζητήσει την αίτησή σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ: Ως ημερομηνία υπογραφής της αίτησης λογαριάζεται η επόμενη της ημέρας αποστολής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ