Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
OpenUp

Πληροφορίες

OpenUpΕλληνική Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας

Φόρμα ταυτοποίησης συνεργάτη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΦΙΛΤύπος οργανισμού:

01
01

Είναι ο συνεργαζόμενος οργανισμός δημόσιος φορέας;

Όχι
02
02

Είναι ο συνεργαζόμενος οργανισμός μη κερδοσκοπικός οργανισμός;

Ναι

OpenUpΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Παρουσιάζουμε εν συντομία τον οργανισμό και συμπεριλαμβάνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:.
– Γενικές πληροφορίες
– Ποιο είναι το κίνητρο του οργανισμού να συμμετάσχει σε ένα ευρωπαϊκό έργο;
– Ποιοι θα είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για τη λειτουργία του έργου; Σε περίπτωση που αυτά τα πρόσωπα εγκαταλείψουν τη θέση τους στο μέλλον, ποιος θα αναλάβει τον ρόλο τους;
– Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εμπειρία ή τεχνογνωσία που μπορεί να συνεισφέρει αυτός ο οργανισμός και το προσωπικό του στο έργο;

OpenUpΗ “OPEN UP , Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας”

είναι Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικών, με τη μορφή Συλλόγου, που στοχεύει στην προώθηση της Εκπαιδευτικής, Επιχειρηματικής, Ερευνητικής, Πολιτιστικής, Τεχνολογικής και Επενδυτικής Καινοτομίας με την Ελλάδα, την Ευρώπη ή/και την Αμερική. Βρίσκεται στην Ελλάδα. Το γραφείο της βρίσκεται στην οδό Ιπποδάμου 13, ΤΚ 41448 στη Λάρισα.

Αποτελείται από:
Η μεγαλύτερη ανησυχία της Utech κατά την επιλογή μιας τεχνολογίας είναι πώς ταιριάζει στις ανάγκες των πελατών μας. Ο χρόνος των πελατών μας είναι τα χρήματά τους, επομένως η έγκαιρη ολοκλήρωση κάθε έργου είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της εταιρείας. Υποσχόμαστε ότι δεν έχουμε ποτέ κανένα εμπορικό κίνητρο κατά την επιλογή τεχνολογίας ή προσέγγισης, βασίζουμε μόνο την απόφασή μας.

OpenUpΗ Ένωση προτίθεται:

Να ενισχύσει τη γνώση και να αναπτύξει ιδέες, πρωτοβουλίες και συνεργασία.
Στη διάδοση της γνώσης, της επιστήμης και του πολιτισμού με αρχές που προάγουν τον ανθρωπισμό και τον σεβασμό

Να παρέχει ευκαιρίες και ευκαιρίες στα μέλη του ώστε να συμβάλλουν στο καλό της ευρύτερης κοινωνίας.

Την ανάγκη συμμετοχής όλων των μελών σε ομάδες που εξυπηρετούν τους στόχους της Ένωσης.

Στην απόκτηση από μέλη πολιτισμού και ιδεών για Συνεργασία, Επιστήμη, Έρευνα, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Πολιτική, Πολιτισμός, Βιομηχανική Καινοτομία, Επενδύσεις, Εμπόριο, Τεχνολογία.

Αξιοποίηση ερευνητικών ιδεών που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ανθρώπων αλλά και στη δημιουργία νέων ευκαιριών, προϊόντων και υπηρεσιών.
Στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την προώθηση και εφαρμογή νέων ιδεών και την ανάπτυξη νέων μέσων.
Η υποστήριξη Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών καθώς και ανεξάρτητων επιστημόνων και ερευνητών για συμμετοχή σε έρευνες και προσπάθειες που έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής τομείς: υγεία, επισιτιστική ασφάλεια, αειφόρος χρήση βιολογικών πόρων, ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες, κλίμα, κοινωνική ένταξη, ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, πολιτισμός κ.λπ.).
Στη δράση και τη συνεργασία της με όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (ιδιωτική και δημόσια), με συλλόγους συναφούς ή άλλου αντικειμένου και γενικότερα με εταιρείες, φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Στη δραστηριότητά της με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων απόστασης αλλά και χρήσης τεχνικών οπτικοακουστικών μέσων, στην Επιστημονική Έρευνα και την καινοτομία σε διάφορους τομείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη διερεύνηση και εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιστημονική και ερευνητική καλλιέργεια και την έμπνευση των εκπαιδευομένων για έρευνα και υψηλή τεχνολογία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:
1. Χρήση των μεθόδων PBL (Project based learning, problem based learning) για την προώθηση του STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά)
2. Χρήση της Project Robotics ως σύγχρονου τρόπου προώθησης του STEAM.
3. με τη βαθύτερη ενασχόληση των μαθητών με την εφαρμοσμένη πληροφορική και τον προγραμματισμό Η/Υ.
4. Καλλιεργώντας με σύγχρονες μεθόδους αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.
5. Με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, με έμφαση στην εκπαίδευση στη συνεργασία και την αποτελεσματική ομαδική εργασία.
6. με την προώθηση της Ρομποτικής.
Στην εκπαίδευση ενηλίκων με ενδεικτική στόχευση:
1) Εξοικείωση με νέες Τεχνολογίες (πληροφοριών και επικοινωνιών),
2) Η εισαγωγή και εμβάθυνση της ρομποτικής τεχνολογίας (υλισμικό, λογισμικό),
3) Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού με χρήση νέων τεχνολογιών,
4) εξοικειωθούν με τα οφέλη της δια βίου μάθησης,
5) Στην εκπαίδευσή τους ώστε να μπορούν να λειτουργούν ομαδικά,
6) Επιχειρηματικότητα σε όλο το ηλικιακό φάσμα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικονομικά ενεργή,
7) Στη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων.
Προς υποστήριξη της διάδοσης, του τρόπου χρήσης καθώς και της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
03
03

Αυτό το σχολείο διαθέτει έγκυρη ετικέτα σχολείου eTwinning;

Όχι
04
04

Έχει συμμετάσχει ο οργανισμός εταίρος σε έργο χορηγούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 3 χρόνια που προηγούνται αυτής της αίτησης;

Ναι