Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα
Ιπποδάμου 13, 41448, Λάρισα, Ελλάδα

OpenUpΠανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας

OID : E10262009
Πλήρες νομικό όνομα (Εθνική Γλώσσα): OPEN UP, Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας
Αρκτικόλεξο: OPEN UP
Διεύθυνση: Ιπποδάμου 13
Χώρα: Ελλάδα
ΤΚ: 41448
Πόλη: Λάρισα
Δικτυακός τόπος: www.openup.gr
E-mail: info@openup.gr
Τηλέφωνο 1: 6932355529
Το «OPEN UP, Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας» είναι ένας Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικών, με τη μορφή Συλλόγου, που στοχεύει στην προώθηση της Εκπαιδευτικής, Επιχειρηματικής, Ερευνητικής, Πολιτιστικής, Τεχνολογικής και Επενδυτικής Καινοτομίας με την Ελλάδα, την Ευρώπη και/ ή Αμερική. Βρίσκεται στην Ελλάδα. Το γραφείο της βρίσκεται στην οδό Ιπποδάμου 13, ΤΚ 41448 στη Λάρισα.
Αναπαραγωγή Βίντεο